Team

Een groep mensen met een gezamenlijk doel. Dat is wat een team zou moeten zijn. Gezamenlijke normen en waarden en daarmee gezamenlijk streven naar een beter product, via een uitgedacht en efficiënt uitgevoerd proces.

Vaak zijn hierop echter nog wel wat winstpunten te behalen. TheJappeCompany kan u hierbij helpen. Wilt u het ‘team-zijn’ herdefiniëren? Wilt u zich met uw team verdiepen in een specifiek onderwerp? Afhankelijk van wat u zoekt, bieden wij een passende omgeving met de juiste mensen en middelen.

> Meer over Teambuilding

> Meer over Teamtraining

Jappe in kaart

1

The Jappe Company , The Netherlands

Tel: +31 (0) 6 14 290 490,

Mail: info@thejappecompany.nl